Nastavení cookies
Zápis pro cizince - ukrajinské děti - školní rok 2022/2023 dne 20.6. a 21.6.2022
publikováno: 03.05.2022

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – u nás ve škole bude  20.6. a 21.6.2022 - 13.00 - 15.30 h

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у нашій школі буде 20.6. a 21.6.2022р - 13.00 - 15.30 h.

stažený soubor.png
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy školní rok 2022/2023
publikováno: 02.05.2022

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.

zveřejňuje výsledky přijímacího řízení žáků 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Seznam obsahuje číselné kódy, který každý zákonný zástupce obdržel. Ke stažení viz níže

Výsledky přijímacího řízení do přípravné třídy ve školním roce 2022/2023
publikováno: 02.05.2022

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  

zveřejňuje výsledky přijímacího řízení přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Seznam obsahuje číselné kódy, které dostal každý zákonný zástupce při zápisu.

Ke stažení viz níže.

Zápis do 1. třídy a přípravné třídy - školní rok 2022/2023
publikováno: 23.03.2022

Vážení rodiče, 

zápis proběhne dle předpisů za přítomnosti dětí v termínu od:

 6. a 7. duben 2022 od 12:00 do 17:00 v oba dny.

Otevíráme jednu přípravnou třídu v počtu 15 dětí a dvě první třídy v počtu 60 dětí. 

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2016 – 31.8.2017

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY NEBO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:  

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 6. 4.-7.4.2022 od 12:00-17:00 hod  Do školy se dostaví zákonný zástupce žáka s potřebnými doklady (OP, rodný list dítěte, popř. rozsudek jménem republiky při svěření dítěte do péče)

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí.

Více informací naleznete https://www.zsskrobalkova.cz/zapis-do-1-tridy

a do přípravné třídy zde: https://www.zsskrobalkova.cz/zapis-do-pripravne-tridy

 

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.ZÁPIS 2022_2023.PNG
Tvořivé dílničky 29.3.2022
publikováno: 22.03.2022

Zápisy do 1. tříd se blíží a proto si Vás dovolujeme pozvat na přípravné setkání nejen s paní učitelkou, ale hlavně pro všechny budoucí prvňáčky a předškoláčky, kterté rádi uvítáme na naší škole. 

                                         Srdečně Vás všechny zveme

                                            

Pozvánka na tvořivé dílničky
Dotazník - Jak se žije v naší škole
publikováno: 21.03.2022

Vážení rodiče,

zájmem městského obvodu Slezská Ostrava je zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání žáků a práci jejich pedagogů v jednotlivých mateřských a základních školách. Z tohoto důvodu byl zpracován dotazník s názvem „Jak se nám žije v naší škole". Budeme rádi, pokud se s námi v dotazníku podělíte o své názory a vyjádříte své podněty k atmosféře a kvalitě výuky ve školách městského obvodu Slezská Ostrava. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Zapojit se do něj mohou žáci druhého stupně ZŠ, pedagogové, odborní pracovníci škol i rodiče dětí a žáků slezskoostravských škol.

V této souvislosti vás chceme požádat o vyplnění krátkého dotazníku do 30. 4. 2022 na tomto odkazu: https://forms.office.com/r/7iskNNvHaM

Věříme, že vaše aktivní zapojení do dotazníkového šetření bude sloužit k zajištění kvalitního vzdělávání, vytvoření dobré atmosféry a zajištění příjemného prostředí škol městského obvodu Slezská Ostrava.

Předem děkujeme za vaše názory a za váš čas při vyplňování dotazníku.

 

Ing. Roman Goryczka v.r.

místostarosta

Testování ve školách od 31.1.2022 a 15.2.2022
publikováno: 28.01.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:

 

Ředitelské volno
publikováno: 20.01.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

pátek 21.1.2022 a pondělí 24.1.2022

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

 

Testování ve školách od 17.1.2022
publikováno: 14.01.2022

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 17. ledna se vracíme k pouze jednomu testování týdně (až do odvolání povinného testování).
Testování podstupují všichni žáci i zaměstnanci.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Pokud žákovi vyjde Ag test pozitivní, bude odveden do izolační místnosti a musí opustit školu. Zbytek otestované třídy pokračuje ve výuce – bez roušek.
Karanténa se zkracuje na 5 dní – tu však řeší Krajská hygienická stanice a nařizuje ji individuálně dle konkrétního případu.

Děkujeme za pochopení

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH OD 3.1.2022 - 16.1.2022
publikováno: 30.12.2021

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 , a to že o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

 •  nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 •   v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.
MŠMT.png
4.A distanční výuka
publikováno: 05.12.2021

Vážení rodiče, 

od 6.12.-17.12.2021 má třída 4.A - třída p.uč. Svobodové Jany distanční výuku. 

Každý zákonný zástupce bude kontaktovaný třídní učitelkou.  Výuka bude probíhat nejen online na facebooku Třídní Jana Svobodová, ale i formou asynchronní (rozdávání pracovních listů) v dohodnutý čas pondělí 6.12. v 8.30 hodin a 13.12.2021 v 8.30 h. V případě nejasností, dalších informací se můžete obrátit na třídní učitelku.  

Připomínáme, že i tato výuka je povinná. 

                                                                                      Děkujeme za spolupráci

                                                                                       Vedení školy

                                                                                      

                                                                                     

Hybridní výuka od 6.12.-18.12.2021
publikováno: 03.12.2021

Milí rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o hybridním způsoby výuky. Takováto výuka bude probíhat od 6.12-18.12.2021.

Výuka ve třídách ovlivněných karanténními opatřeními:

1. Je-li ve třídě nadpoloviční většina žáků dané třídy, učíme pouze prezenčně.

2. Je-li ve třídě méně žáků než polovina, probíhá hybridní výuka. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě, se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes messenger třídy.

3. Je-li celá třída v karanténě, učí se pouze distančně přes messenger.

O konkrétním typu výuky rozhodne vedení školy podle počtu žáků v karanténě v daný den. Rozhodnutí bude rozesláno na školní www- facebook stránky školy a dané třídy.

Při distančním vzdělávání probíhá výuka dle školního rozvrhu, distančně se neučí pouze výchovy: TV, HV, PČ, VV, INF. Tyto předměty budou probíhat formou výzev pro žáky.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné a vede se o něm docházka. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Mgr. Čertanova Natalija

ředitelka školy

Testování žáků ve školách od 6.12.2021
publikováno: 01.12.2021

Pravidla a doporučení

Plošné testování žáků opět probíhá v celé ČR.

Testování proběhne 6. prosince a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne).

Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

(s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení)

Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje
publikováno: 14.11.2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci - pro Vaši informaci - Civid ve školách a kdo o čem rozhoduje. Informace jsou dostupné také zde: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/
Testování žáků ve školách 22.11.a 29.11.
publikováno: 14.11.2021

Vážení rodiče,

dne 15. 11. 2021 se žáci netestují.
Dle schválení vlády proběhne testování žáků základních a středních škol Ag testy v celé ČR ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Žáci 0. – 9. ročníku na začátku první vyučovací hodiny se budou testovat. V případě pozitivního testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, který si jej odvede a zajistí kontrolní PCR test.

                                                                                                                         Vedení školy

Netradiční třídní schůzky dne 11.11.2021
publikováno: 05.11.2021

Zveme Vás na netradiční třídní schůzky, které se konají dne 11.11.2021 od 15.00 -16.30 hodin v tělocvičně školy. 

Bližší informace ve vytvořené pozvánce. 

                                                                                          Těšíme se na Vás

                                                                                          Vedení a celý kolektiv školy

Pozvánka na web, fb TS.PNG
Rozvrh hodin pro 2. stupeň distanční výuka
publikováno: 31.10.2021

Pro žáky 2. stupně je vytvořený rozvrh hodin pro distanční výuky v době od 1.11.-5.11.2021. Připomínáme, že výuka je povinná pro všechny žáky 2. stupně.

 

                                                                                                        Vedení školy

Preventivní testování 1.11. a 8.11.2021
publikováno: 27.10.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne 1. a 8. 11. 2021 preventivní testování žáků na COVID19. Testování bude probíhat obdobně jako v září. Budeme používat opět antigenní testy tak, jako v předchozím období. 

Žáci se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny.

Připomínáme, že je povinnost nosit ve společných prostorách ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).

Testovat se nebudou děti očkované a ty, které prodělaly nemoc v posledních 180 dnech.

Test ve škole nebudou muset podstoupit rovněž děti, které přinesou potvrzení o negativním výsledku antigenního příp. PCR testu z oficiálního testovacího místa. Antigenní test má platnost 24 hodin, PCR test pak 72 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu nemůže být nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce. Pokud nebude dítě přítomno ve škole v době testování, musí absolvovat test neprodleně po nástupu do školy. Test nebude muset podstoupit ve výše uvedených případech.

Karanténa - II. stupeň základní školy
publikováno: 26.10.2021

Informujeme Vás, že žáci 6. – 9. ročníků se dostali do kontaktu s vyučujícími, kteří mají onemocnění COVID-19. Všichni žáci těchto ročníků mají od 26.10.2021 - 5.11.2021 nařízenou karanténu Krajskou hygienickou stanicí.         

Z těchto důvodů vyhlašujeme od 1.11. - 5.11.2021 distanční výuku pro žáky II. stupně základní školy. Ve spojení s Vámi budou třídní učitelé.

Nástup zpět do školy k prezenční výuce je 8.11.2021.

                                                                                                                             Vedení školy 

Ředitelské volno 26.10.2021
publikováno: 25.10.2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

úterý 26.10.2021

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

Ředitelské volno 27.9.2021
publikováno: 17.09.2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

pondělí 27.9.2021

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

Organizace výuky od 24.5.2021
publikováno: 21.05.2021

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci vzdělávání s účinností od 24. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Základní škola u 1 a 2. stupně základní školy končí střídavá-rotační výuka.

Začíná běžný provoz školy dle rozvrhu hodin.včetně výuky předmětu Tělesná výuky ve vnitřních i venkovních prostorách.

Školní družina běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Zájmové kroužky běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Organizace výuky od 17.5.2021
publikováno: 12.05.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, a to s účinností od 17. 5. 2021. Dochází ke změně v provozu naší školy, a to následovně:

-        od uvedeného data bude osobní přítomnost žáků pouze 1. stupně bez rotací,

-        rotace tříd 2. stupně dále pokračuje až do odvolání,

-        ve školních družinách dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost

         homogenních oddělení a skupin

PŘEHLEDNĚ ZDE:

V  týdnu od 17. května 2021  do školy chodí prezenčně (do školy):

 • Přípravná třída, 1.A, 2.A,3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  •  6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

 

Organizace výuky od 10.5.2021
publikováno: 03.05.2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 10.5.2021 vrací k prezenční výuce rotačním způsobem také 2.stupeň. Výuka všech tříd bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a do školní jídelny se bude organizovat tak, aby k potkávání jednotlivých tříd nedocházelo (viz níže – tabulky).

 • Týden od 10.5.2021
  • Přípravná třída, 1.A, 2.A, 4.B, 6.A, 8.A, 9.A = prezenčně = ve škole
  •  3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = distančně= doma
 • Týden od 17.5. 2021:
  • Přípravná třída, 3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  • 1.A, 2.A,4.B, 6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT.

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022
publikováno: 03.05.2021

Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde

 

Přijatí žáci pro přípravnou třídu pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde

Organizace výuky od 12.4.2021
publikováno: 12.04.2021

DŮLEŽITÉ!! ORGANIZACE VÝUKY OD 12.4.2021

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA CHODÍ DO ŠKOLY DENNĚ !

TÝDEN 3.5.- 7.5.2021

Prezenčně = VE ŠKOLE TŘÍDY:  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA + 3. A, 4. A, 5. A

Distančně = DOMA:   1. A, 2. A, 4. B 

KONZULTAČNÍ DNY A HODINY:

Testování
Testování
publikováno: 11.04.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci rádi bychom Vás informovali, že ač obavy rodičů z testování dětí chápeme, je potřeba zdůraznit, že se jedná o nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a škola jej nemůže ignorovat a bojkotovat. Přes veškerou argumentaci platí presumpce správnosti a zákonnosti mimořádných opatření a tyto zrušit může pouze soud.

Možnost, byť prozatím jen částečného návratu dětí do školy vítáme, protože vzdělání dětí a jejich návrat do normálního života je prioritou nás všech.

Tímto zároveň děkujeme všem rodičům, zákonným zástupcům i žákům za dosavadní spolupráci! ☺️

ZÁPIS 2021
publikováno: 15.03.2021

Zápis proběhne dle předpisů bez přítomnosti dětí v termínu od: 1. dubna do 21. dubna 2021. Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Otevíráme jednu první třídu.

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016

ORGANIZACE VÝUKY OD 22.3.2021
publikováno: 10.03.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, stále platí, že žáci mají nařízenou povinnou distanční výuku. Rodiče a žáci komunikují s třídními učiteli.

ORGANIZACE VÝUKY OD 1.3.2021
publikováno: 05.03.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, z důvodů nového nařízení vlády a pokračování distanční výuky je od 1. 3. 2021 do 21.3.2021 změněna organizace distančního vzdělávání následovně...

1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru