Nastavení cookies

COVID – 19 informace

Vážení rodiče,

v případě, že bude Vaše dítě nemocné déle než 3 dny a nenastoupí pro nemoc do školy, zahajuje škola smíšenou výuku a nařizuje žákům plnit domácí úkoly v domácím prostředí, za které budou hodnoceni.

Zákonní zástupci žáků 1. stupně si budou moci vyzvedávat domácí úkoly pro děti v PONDĚLKY, rodiče žáků 2.stupně ve STŘEDY u třídních učitelů, třídní učitelé budou ve spojení se svými žáky také přes sociální sítě.

Po návratu do školy se budou žáci účastnit klasické výuky.

Chceme tak předcházet a snižovat možný školní neúspěch na základě dlouhodobých prodlev vzniklých nepřítomnosti žáka ve škole.

Vážení zákonní zástupci, od zítřejšího dne, tj. 18.9.2020, je povinnost u 2.stupně mít roušku nejen ve společných prostorách, ale také ve třídě při výuce.

aktuální informace z MŠMT – od zítřejšího dne platí, že roušky jsou povinné následovně:

1.stupeň – nemění se – nutnost roušek ve společných prostorách

2.stupeň – nutnost roušek po celou dobu, tj. nejen ve společných prostorách, ale také ve třídě během výuky

Prosíme tedy všechny, aby tohle nařízení respektovali.

Vážení rodiče, žáci, kolegové i návštěvníci,

na této samostatné webové stránce najdete veškeré informace o opatřeních ve škole pro Vaši bezpečnost. Informace se budou stále aktualizovat. Vše najdete na této stránce v podobě příspěvků, které budeme přidávat, kdykoli se vyskytne nějaká zásadní informace.

Níže najdete všechny základní dokumenty, kterými se od 1.9.2020 řídí život na Základní škole Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. Kromě nich jsme samozřejmě vypracovali a upravili konkrétní náplň práce jednotlivých zaměstnanců z úseku úklidu a údržby. Při bezpečnosti našich žáků a zaměstnanců vycházíme z manuálu MŠMT.

To nejzásadnější pravidlo by se však dalo shrnout do jediné věty:

Nemocný žák ani nemocný učitel do školy nepatří.

covid-manuál-270x300.png

Aktuální informace

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

NÁSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY A ADAPTAČNÍ OBDOBÍ

V tuto chvíli pracujeme na plánech reflexe a plánech adaptace žáků, jinými slovy každý pedagog ve spolupráci s kolegy vyhodnocuje, co se žáky v koronavirovém období dělal, a připravuje metody a formy, kterými jim usnadní návrat do školy po prakticky půlroční pauze. Naším cílem je eliminovat riziko, že žáky na začátku roku potká stres a neúměrné testování znalostí z doby, kterou strávili distančním vzděláváním, a zároveň zajistit, že v jejich vzdělání nevznikne žádná nenapravitelná díra.

Pro případ, že by bylo znovu nutné přejít na distanční vzdělávání, které by tentokrát bylo pro žáky povinné, budeme mít rovněž připravena jasná pravidla. Jejich součástí jsou např. kritéria hodnocení nebo stanovené jednotné on-line prostředí, v němž se budou žáci vzdělávat a rodiče informovat.

nahoru