Nastavení cookies

Zápis do 1. třídy

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní Škola Slezská Ostrava Škrobálkova 51 p.o

Číselná řada – zápis do 1. ročníku 2023/2024

Přijatí žáci do I. ročníku dle přiděleného identifikačního čísla.

Identifikační číslo – přijatých žáků 

ŠK/202301 – Přijat/a

ŠK/202302 – Přijat/a

ŠK/202303 – Odklad

ŠK/202304 – Přijat/a

ŠK/202305 – Přijat/a

ŠK/202306 – Přijat/a

ŠK/202307 – Přijat/a

ŠK/202308 – Přijat/a

ŠK/202309 – Přijat/a

ŠK/202310 – Přijat/a

ŠK/202311 – Přijat/a

ŠK/202312 – Přijat/a

ŠK/202313 – Přijat/a

ŠK/202314 – Přijat/a

ŠK/202315 – Přijat/a

ŠK/202316 – Přijat/a

ŠK/202317 – Přijat/a

ŠK/202318 – Přijat/a

ŠK/202319 – Přijat/a

ŠK/202320 – Přijat/a

ŠK/202321 – Přijat/a

ŠK/202322 – Přijat/a

ŠK/202323 – Přijat/a

ŠK/202324 – Přijat/a

ŠK/202325 – Přijat/a

ZZŠK/202301 – Přijat/a


INFORMACE K ZÁPISU - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,  

zde naleznete informace k průběhu zápisu do 1. třídy .

Zápis proběhne dle předpisů za přítomnosti dětí v termínu od:

 4. a 5. duben 2023 od 12:00 do 17:00 v oba dny.

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 1.09.2016 do 31.08.2017 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 5. 4.-6.4.2023 od 12:00-17:00 hod  

Do školy se dostaví zákonný zástupce žáka s potřebnými doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. rozsudek jménem republiky při svěření dítěte do péče)

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí.

Průběh zápisu: 

1. Formální část:

  • rozhovor vyučujícího se zákonným zástupcem včetně vyplnění žádosti a potřebné dokumentace (nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci cestovní pas)
  • rozhovor vyučujícího s dítětem (motivace pro školní docházku, orientační posouzení školní připravenosti)

2. Motivační část:

  • orientační posouzení školní připravenosti dítěte formou her a plnění zábavných úkolů

Důležité informace:

Zápis Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy je nezbytný a důležitý krok k zahájení povinné školní docházky. Připravili jsme pro Vás souhrn těch nejdůležitějších informací, které Vám usnadní orientaci v této problematice.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho organizace pak z ustanovení vyhlášky č. 48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších změn.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
  • Zákonný zástupce může přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dítě narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky narozeného v tomto období je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2023, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Poznámka: O odklad školní docházky je možno požádat jak v den zápisu, tak i kdykoli v období do 30. dubna 2023. Formulář žádosti k vyplnění je k dispozici na webových stránkách školy nebo přímo u vyučujících v den zápisu. Pro kladné vyřízení žádosti je potřeba doložit výše uvedené přílohy. Termín návštěvy školského poradenského zařízení je nutné předem dohodnout. Pokud jste již rozhodnuti, že o odklad školní docházky budete žádat, doporučujeme vzhledem k vytížení poradenských center objednat termín co nejdříve.

 

Po vydání rozhodnutí, budou zákonní zástupci přijatých žáků pozváni na informativní schůzku.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

ZÁPIS 2022_2023.PNG
nahoru