Nastavení cookies

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Školní rok 2021/2022

Třídní schůzky:

11. 11. 2021 ČT                        Konzultace o prospěchu a chování

13. 1. 2022  ČT                        Třídní schůzky o prospěchu a chování

7. 4. 2022     ČT                        Konzultace o prospěchu a chování

 9. 6. 2022    ČT                        Třídní schůzky o prospěchu a chování

Pedagogické rady:

31. 8. 2021            ÚT               Úvodní konference – plán práce, výroč. zpráva

                                                 Proškolení zaměstnanců – BOZP, PO

                   

25. 11. 2021           ČT              Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

20. 1. 2022             ČT             Hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí

                                                 Hodnocení plánu práce, individuální plány žáků

21. 4. 2022            ČT               Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

                                                 Protidrogový program, mimoškolní činnost žáků

16. 6. 2022           ČT               Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí

                                                  Hodnocení plánu práce za šk. rok 2020/2021

V Ostravě dne 31.8.2021          Mgr. Natalija Čertanova – ředitelka školy

 

nahoru