Nastavení cookies

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

školní rok 2023/2024

Třídní schůzky:

2.11. 2023 ČT                            Konzultace o prospěchu a chování

11. 1. 2024  ČT                          Třídní schůzky o prospěchu a chování

18. 4. 2024  ČT                          Konzultace o prospěchu a chování

13. 6. 2024    ČT                        Třídní schůzky o prospěchu a chování

 

 

Pedagogické rady:

28. 8. 2023          PO               Úvodní konference 

                                                 Proškolení zaměstnanců – BOZP, PO

4.9.2023           ČT                   Úvodní pedagogická rada, plán práce, aj.             

9. 11. 2023       ČT                   Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

18. 1. 2024      ČT                    Hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí

                                                 Hodnocení plánu práce, individuální plány žáků

25. 4. 2024            ČT              Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

                                                 Protidrogový program, mimoškolní činnost žáků

20. 6. 2024          ČT               Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí

                                                Hodnocení plánu práce za šk. rok 2023/2024

Pro školní rok 2023-2024 byl jako poradní den stanoven čtvrtek. V tento den se mohou konat organizační a provozní porady. Porady vedení probíhají v pátky..

V Ostravě dne 31.8.2023         Mgr. Natalija Čertanova – ředitelka školy

 

nahoru