Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Školní rok 2020/2021

Třídní schůzky:

  • 11.11. 2020 ST - Konzultace o prospěchu a chování
  • 12.1. 2021 ST - Třídní schůzky o prospěchu a chování
  • 13.4. 2021 ST - Konzultace o prospěchu a chování
  • 14.6. 2021 ST - Třídní schůzky o prospěchu a chování

Pedagogické rady:

31.8.2020   – PO

Úvodní konference – plán práce, výroční zpráva, proškolení zaměstnanců – BOZP, PO

18.11.2020  ST 

 Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

20.1.2021    ST

Hodnocení chování a prospěchu za 1.pololetí, hodnocení plánu práce, individuální plány žáků

21.4.2021   ST 

Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí, protidrogový program, mimoškolní činnost žáků

17.6.2021  ČT   

Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí, hodnocení  plánu práce za školní rok 2020/2021

V Ostravě dne 31.8.2020,
Mgr. Natalija Čertanova – ředitelka školy

nahoru