Nastavení cookies

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

školní rok 2022/2023

Třídní schůzky:

8. 9. 2022 ÚT                              Zahajovací třídní schůzky

15. 11. 2022  ČT                         Konzultace o prospěchu a chování

12. 1. 2023     ČT                        Třídní schůzky o prospěchu a chování

13. 4. 2023    ČT                         Konzultace o prospěchu a chování

15. 6. 2023   ČT                          Třídní schůzky o prospěchu a chování

 

Pedagogické rady:

30. 8. 2022           ÚT               Úvodní konference – plán práce, výroč. zpráva

                                                 Proškolení zaměstnanců – BOZP, PO       

24. 11. 2022           ČT             Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

19. 1. 2023             ČT             Hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí

                                                 Hodnocení plánu práce, individuální plány žáků

20. 4. 2023            ČT              Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

                                                 Protidrogový program, mimoškolní činnost žáků

22. 6. 2023          ČT               Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí

                                                Hodnocení plánu práce za šk. rok 2022/2023

V Ostravě dne 31.8.2022         Mgr. Natalija Čertanova – ředitelka školy

 

nahoru