Nastavení cookies

Spolupracujeme

Jsme členové multidisciplinárního týmu v Ostravě- Kunčičkách. Naše organizace spolupracuje s Magistrátem města Ostravy v oblasti prevence kriminality na realizaci multidiciplinárních týmů. 
V oblasti prevence kriminality působí na území města Ostravy sedm speciálních týmů složených ze zástupců úřadů městských obvodů, asistentů prevence kriminality a příslušníků Městské policie ČR, zástupců nestátních neziskových organizací, školských zařízení, případně jiných organizací. Jejich smyslem je včasné rozpoznání kriminality a dalších problémových jevů jako je majetková trestná činnost, vandalismus, drogová závislost, záškoláctví či chybějící sociální služby, a to především v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách. Členské organizace společnými silami hledají řešení aktuálních problémů dané komunity nebo jednotlivců.

Dále spolupracujeme: 

nahoru