Základní škola
Škrobálkova 51
příspěvková organizace
img-responsive margin-auto

Základní škola Škrobálkova 51

Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.

Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Škrobálkova místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Proč chodit k nám?

Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu. Řídíme se heslem: „ Nenachytat žáka na tom, co neumí, ale objevit, v čem je dobrý“. A proč chodit právě k nám?


•    Záleží nám na každém našem žákovi
•    Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi
•    Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách
•    Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří
•    Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
•    Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště
•    K dispozici máme moderně vybavené učebny
•    Přirozeně rozvíjíme hudební, taneční, sportovní talent u našich žáků

Obrazek-1
Obrazek-1
Co se u nás naučíte?

Naším cílem je rozvíjet u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení. Naučit je prakticky využívat získané vědomosti a nabídnout dětem co nejvíc různorodých aktivit. Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu.

Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již samy včas hlásí, že něčemu nerozumí. Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Ve třídě umožňujeme zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Aktuálně
Organizace výuky od 24.5.2021
publikováno: 21.05.2021

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci vzdělávání s účinností od 24. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Základní škola u 1 a 2. stupně základní školy končí střídavá-rotační výuka.

Začíná běžný provoz školy dle rozvrhu hodin.včetně výuky předmětu Tělesná výuky ve vnitřních i venkovních prostorách.

Školní družina běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Zájmové kroužky běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Organizace výuky od 17.5.2021
publikováno: 12.05.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, a to s účinností od 17. 5. 2021. Dochází ke změně v provozu naší školy, a to následovně:

-        od uvedeného data bude osobní přítomnost žáků pouze 1. stupně bez rotací,

-        rotace tříd 2. stupně dále pokračuje až do odvolání,

-        ve školních družinách dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost

         homogenních oddělení a skupin

PŘEHLEDNĚ ZDE:

V  týdnu od 17. května 2021  do školy chodí prezenčně (do školy):

 • Přípravná třída, 1.A, 2.A,3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  •  6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

 

Organizace výuky od 10.5.2021
publikováno: 03.05.2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 10.5.2021 vrací k prezenční výuce rotačním způsobem také 2.stupeň. Výuka všech tříd bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a do školní jídelny se bude organizovat tak, aby k potkávání jednotlivých tříd nedocházelo (viz níže – tabulky).

 • Týden od 10.5.2021
  • Přípravná třída, 1.A, 2.A, 4.B, 6.A, 8.A, 9.A = prezenčně = ve škole
  •  3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = distančně= doma
 • Týden od 17.5. 2021:
  • Přípravná třída, 3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  • 1.A, 2.A,4.B, 6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT.

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022
publikováno: 03.05.2021

Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde

 

Přijatí žáci pro přípravnou třídu pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde

Organizace výuky od 12.4.2021
publikováno: 12.04.2021

DŮLEŽITÉ!! ORGANIZACE VÝUKY OD 12.4.2021

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA CHODÍ DO ŠKOLY DENNĚ !

TÝDEN 3.5.- 7.5.2021

Prezenčně = VE ŠKOLE TŘÍDY:  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA + 3. A, 4. A, 5. A

Distančně = DOMA:   1. A, 2. A, 4. B 

KONZULTAČNÍ DNY A HODINY:

Testování
/doc/projekty_homepage_img/projekty-1.png-1
Projekty
Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.
Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
nahoru