Základní škola
Škrobálkova 51
příspěvková organizace
img-responsive margin-auto

Základní škola Škrobálkova 51

Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.

Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Škrobálkova místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Proč chodit k nám?

Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu. Řídíme se heslem: „ Nenachytat žáka na tom, co neumí, ale objevit, v čem je dobrý“. A proč chodit právě k nám?


•    Záleží nám na každém našem žákovi
•    Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi
•    Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách
•    Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří
•    Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
•    Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště
•    K dispozici máme moderně vybavené učebny
•    Přirozeně rozvíjíme hudební, taneční, sportovní talent u našich žáků

Obrazek-1
Obrazek-1
Co se u nás naučíte?

Naším cílem je rozvíjet u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení. Naučit je prakticky využívat získané vědomosti a nabídnout dětem co nejvíc různorodých aktivit. Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu.

Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již samy včas hlásí, že něčemu nerozumí. Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Ve třídě umožňujeme zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Aktuálně
Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje
publikováno: 14.11.2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci - pro Vaši informaci - Civid ve školách a kdo o čem rozhoduje. Informace jsou dostupné také zde: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/
Testování žáků ve školách 22.11.a 29.11.
publikováno: 14.11.2021

Vážení rodiče,

dne 15. 11. 2021 se žáci netestují.
Dle schválení vlády proběhne testování žáků základních a středních škol Ag testy v celé ČR ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Žáci 0. – 9. ročníku na začátku první vyučovací hodiny se budou testovat. V případě pozitivního testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, který si jej odvede a zajistí kontrolní PCR test.

                                                                                                                         Vedení školy

Netradiční třídní schůzky dne 11.11.2021
publikováno: 05.11.2021

Zveme Vás na netradiční třídní schůzky, které se konají dne 11.11.2021 od 15.00 -16.30 hodin v tělocvičně školy. 

Bližší informace ve vytvořené pozvánce. 

                                                                                          Těšíme se na Vás

                                                                                          Vedení a celý kolektiv školy

Pozvánka na web, fb TS.PNG
Rozvrh hodin pro 2. stupeň distanční výuka
publikováno: 31.10.2021

Pro žáky 2. stupně je vytvořený rozvrh hodin pro distanční výuky v době od 1.11.-5.11.2021. Připomínáme, že výuka je povinná pro všechny žáky 2. stupně.

 

                                                                                                        Vedení školy

Preventivní testování 1.11. a 8.11.2021
publikováno: 27.10.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne 1. a 8. 11. 2021 preventivní testování žáků na COVID19. Testování bude probíhat obdobně jako v září. Budeme používat opět antigenní testy tak, jako v předchozím období. 

Žáci se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny.

Připomínáme, že je povinnost nosit ve společných prostorách ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).

Testovat se nebudou děti očkované a ty, které prodělaly nemoc v posledních 180 dnech.

Test ve škole nebudou muset podstoupit rovněž děti, které přinesou potvrzení o negativním výsledku antigenního příp. PCR testu z oficiálního testovacího místa. Antigenní test má platnost 24 hodin, PCR test pak 72 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu nemůže být nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce. Pokud nebude dítě přítomno ve škole v době testování, musí absolvovat test neprodleně po nástupu do školy. Test nebude muset podstoupit ve výše uvedených případech.

/doc/projekty_homepage_img/projekty-1.png-1
Projekty
Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.
Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
nahoru