Základní škola
Škrobálkova 51
příspěvková organizace
img-responsive margin-auto

Základní škola Škrobálkova 51

Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.

Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Škrobálkova místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Proč chodit k nám?

Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu. Řídíme se heslem: „ Nenachytat žáka na tom, co neumí, ale objevit, v čem je dobrý“. A proč chodit právě k nám?


•    Záleží nám na každém našem žákovi
•    Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi
•    Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách
•    Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří
•    Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
•    Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště
•    K dispozici máme moderně vybavené učebny
•    Přirozeně rozvíjíme hudební, taneční, sportovní talent u našich žáků

Obrazek-1
Obrazek-1
Co se u nás naučíte?

Naším cílem je rozvíjet u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení. Naučit je prakticky využívat získané vědomosti a nabídnout dětem co nejvíc různorodých aktivit. Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu.

Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již samy včas hlásí, že něčemu nerozumí. Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Ve třídě umožňujeme zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Aktuálně
Ředitelské volno 27.9.2021
publikováno: 17.09.2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

pondělí 27.9.2021

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

Organizace výuky od 24.5.2021
publikováno: 21.05.2021

Vážení rodiče,

informuji Vás o organizaci vzdělávání s účinností od 24. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Základní škola u 1 a 2. stupně základní školy končí střídavá-rotační výuka.

Začíná běžný provoz školy dle rozvrhu hodin.včetně výuky předmětu Tělesná výuky ve vnitřních i venkovních prostorách.

Školní družina běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Zájmové kroužky běžný provoz dle rozvrhu hodin a bez omezení počtu žáků a homogenity skupin.

Organizace výuky od 17.5.2021
publikováno: 12.05.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, a to s účinností od 17. 5. 2021. Dochází ke změně v provozu naší školy, a to následovně:

-        od uvedeného data bude osobní přítomnost žáků pouze 1. stupně bez rotací,

-        rotace tříd 2. stupně dále pokračuje až do odvolání,

-        ve školních družinách dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost

         homogenních oddělení a skupin

PŘEHLEDNĚ ZDE:

V  týdnu od 17. května 2021  do školy chodí prezenčně (do školy):

 • Přípravná třída, 1.A, 2.A,3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  •  6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

 

Organizace výuky od 10.5.2021
publikováno: 03.05.2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 10.5.2021 vrací k prezenční výuce rotačním způsobem také 2.stupeň. Výuka všech tříd bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a do školní jídelny se bude organizovat tak, aby k potkávání jednotlivých tříd nedocházelo (viz níže – tabulky).

 • Týden od 10.5.2021
  • Přípravná třída, 1.A, 2.A, 4.B, 6.A, 8.A, 9.A = prezenčně = ve škole
  •  3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = distančně= doma
 • Týden od 17.5. 2021:
  • Přípravná třída, 3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  • 1.A, 2.A,4.B, 6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT.

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022
publikováno: 03.05.2021

Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde

 

Přijatí žáci pro přípravnou třídu pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde

/doc/projekty_homepage_img/projekty-1.png-1
Projekty
Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.
Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
nahoru