Nastavení cookies
Základní škola
Škrobálkova 51
příspěvková organizace
img-responsive margin-auto

Základní škola Škrobálkova 51

Vzdělávání a vytváření všech kompetencí žáků je možné jen v příjemném a přátelském ovzduší. Jen v takovém prostředí se z malého človíčka utváří sebevědomý člověk, který obstojí v každodenním životě.

Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Škrobálkova místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.

Proč chodit k nám?

Jsme škola, která spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu. Řídíme se heslem: „ Nenachytat žáka na tom, co neumí, ale objevit, v čem je dobrý“. A proč chodit právě k nám?


•    Záleží nám na každém našem žákovi
•    Uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi
•    Velmi dobré umístění našich žáků na středních školách
•    Nevyhledáváme chyby našich žáků, ale hledáme, v čem jsou dobří
•    Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
•    Velmi dobře u nás funguje školní poradenské pracoviště
•    K dispozici máme moderně vybavené učebny
•    Přirozeně rozvíjíme hudební, taneční, sportovní talent u našich žáků

Obrazek-1
Obrazek-1
Co se u nás naučíte?

Naším cílem je rozvíjet u dětí vlastní osobnost, samostatnost a kritické myšlení. Naučit je prakticky využívat získané vědomosti a nabídnout dětem co nejvíc různorodých aktivit. Máme to štěstí, že jsme objevili pravý důvod toho, proč děti ztrácí zájem o školu. Máme důkladně proškolené pedagogy, kteří umí u dětí včas poznat, že něčemu nerozumí, že se necítí dobře a že začínají mít s látkou problém. Právě po tomto totiž děti ztrácí zájem o školu.

Učíme děti, aby tyto příznaky rozpoznaly samy na sobě a starší děti již samy včas hlásí, že něčemu nerozumí. Neexistuje pro nás označení hyperaktivní dítě, živé dítě rovná se zdravé a schopné dítě. Ve třídě umožňujeme zachovat individualitu dítěte a podpořit jeho talenty a nadání a rozvíjet jeho přirozenou osobnost.V naší škole se řídíme pravidlem: „Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo jiný dělal tobě.” Ukazujeme dětem, že všeho lze dosáhnout pomocí komunikace. Síla je mocný prostředek, komunikace mnohem mocnější.

Aktuálně
Volby do školské rady
publikováno: 02.09.2022

Vyhlášení voleb zástupců do Školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Slezská Ostrava, Škrobálkova 300/51, p.o.

Termín voleb:  12.10. 2022  od 8:00 do 12:00

Místo konání voleb: Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 300/51, p.o.

Dle čl. 1 odst. 2 Volebního řádu Školské rady vyzývám k podání návrhů kandidátů nejpozději do 11.10.2022 (včetně).

Návrh na kandidáta musí být předložen písemně a obsahovat jméno a příjmení kandidáta, rok narození, bydliště, vykonávanou profesi, souhlas kandidáta s kandidaturou a podpis kandidáta.

Volební řád je k dispozici v kanceláři školy.

Do Školské rady jsou volení 2 zástupci ze zákonných zástupců žáků.

Mgr. Natalija Čertanova - ředitelka

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51,

příspěvková organizace

Třídní schůzky dne 8.9.2022
publikováno: 01.09.2022

Vážení rodiče, 

dne 8.9.2022 od 13,30 h proběhnou ve všech třídách naší školy první třídní schůzky nového školního roku. Třídní učitelé Vás budou informovat o novinkách letošního školního roku, organizaci školního roku atp.  

Těšíme se Vás

 

Zápis pro cizince - ukrajinské děti - školní rok 2022/2023 dne 20.6. a 21.6.2022
publikováno: 03.05.2022

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – u nás ve škole bude  20.6. a 21.6.2022 - 13.00 - 15.30 h

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у нашій школі буде 20.6. a 21.6.2022р - 13.00 - 15.30 h.

stažený soubor.png
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy školní rok 2022/2023
publikováno: 02.05.2022

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.

zveřejňuje výsledky přijímacího řízení žáků 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Seznam obsahuje číselné kódy, který každý zákonný zástupce obdržel. Ke stažení viz níže

Výsledky přijímacího řízení do přípravné třídy ve školním roce 2022/2023
publikováno: 02.05.2022

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  

zveřejňuje výsledky přijímacího řízení přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Seznam obsahuje číselné kódy, které dostal každý zákonný zástupce při zápisu.

Ke stažení viz níže.

/doc/projekty_homepage_img/projekty-1.png-1
Projekty
Naše škola je zapojena do celé řady projektů, díky kterým můžeme naše žáky zapojit do široké škály školních i mimoškolních činností podporujících jejich osobní rozvoj. Zde naleznete přehled aktuálně probíhajících i realizovaných projektů.
Partneři
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
nahoru