Nastavení cookies

Kritéria přijetí – školní klub

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 75.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny u pana vychovatele školního klubu a ve vestibulu školy.

Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění NEBUDE přihláška akceptována.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2022/2023 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 3. 10. 2022. 

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 50,-Kč/měsíc.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ředitelství školy

nahoru