Nastavení cookies

Kritéria přijetí do přípravné třídy

  • přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy (spádová oblast)
  • přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Slezské Ostravy
  • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy (spádová oblast)
  • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Slezské Ostravy
  • v případě nenaplněnosti přípravných tříd z hlediska počtu žáků mohou být přijímány i děti z jiné městské části
nahoru