Nastavení cookies

ŠKOLNÍ KLUB – KROUŽKY

Kroužky ve školním klubu a jejich charakteristika.
kroužky.jpg

Pondělí

POČÍTAČOVÝ Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určený pro žáky I. – II. stupně školy. Žáci se seznámí se základy softwaru, hardwaru a základy Wordu. Kroužek je zaměřen také na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a počítačových her. Max. kapacita 20 žáků.

Cíl:Poznání, naučení a ukotvení základů ICT techniky a počítačové gramotnosti.

VÝTVARNÝ Šárka Pavelková, Dis.

Charakteristika: Kroužek je určený pro žáky I. - II. stupně školy. Žáci se budou seznamovat s přírodou, výtvarnými technikami a estetickým cítěním. Max. kapacita 15 žáků.

Cíl: Rozvoj kompetencí žáků, učení (pozorování, vnímání, paměť, představivost, fantazie), osvojování si poznatků o přírodě. Pracovní – výtvarná činnost, estetické cítění. Prezentace výrobků.

Úterý

MUZIKANT Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky I. – II. stupně s max. počtem 15 žáků. Náplní tohoto kroužku je probudit v sobě hudební cítění, harmonii, emoce a radost z hudby pomocí hry na hudební nástroje (kytara, klávesy, bicí nástroje, žesťové nástroje atd.), zpěvu s reprodukovanou hudbou – YouTube, mediálních nosičích, či vlastní hrou na hudební nástroje za použití hudební techniky. „Co Čech, to muzikant“.

Cíl: Rozvinout a ukotvit sama v sobě hudební cítění a muzikantské dovednosti, vystoupení na akcích pořádaných školou.

POHYBOVKY Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Kroužek pohybovky je určen pro žáky I. stupně školy s max. počtem 10 žáků. Žáci se budou seznamovat se základy pohybových sestav, základy stavby těla (kostí, svalů), dětskými pohybovými cviky, významem pohybových cviků pro tělo a zdravým životním stylem. Pomocí relaxačních technik a relaxační hudby se naučí klidně dýchat, relaxovat, vnímat hudbu a své tělo. Cvičební prvky jsou určeny pro děti mladšího školního věku (nácvik kočky, psa, kobry, špagety) a jsou obohaceny dětskou hudbou aj.

Cíl: Vedení ke zdravému životnímu stylu, poznání, významu cvičení pro naše tělo. Probudit v sobě estetické cítění a vnímání. 

Středa

VAŘENÍ Šárka Pavelková, DiS., Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Vaření zdravých a rychlých jídel, dodržování základních hygienických a kulturních návyků během přípravy a konzumace pokrmů. Určeno pro žáky I. – II. stupně s max. počtem 15 žáků I. st. a 20 žáků II. st.

Cíl: Naučit se pomáhat při vaření, znalost základních receptů, kultura stolování, seznámení se s různými kulturními recepty, využití získaných znalostí i v rodinném prostředí.

Čtvrtek

MÍČOVKY I. Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky z I.  Stupně s max. počtem 15 žáků. V rámci kroužku si žák prostřednictvím tělovýchovných her upevní zdravý životní styl a sociální návyky.  Hra je společenská činnost skupinová vyžaduje minimálně jednoho a více hráčů. Při hodinách sportovních her je snaha o okrajové seznámení s principy základního tréninku. Držení těla, úroveň obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti a samozřejmě zažití základních tréninkových jednotek a jejich rozložení - (zahřátí, mobilizace, protažení statické dynamické, hlavní část, herní složka, kompenzace, zklidnění). Ovšem vše za pomocí využití herní „zábavné“ motivační formy. Využití herních forem je komplexní a různorodé a vychází ze základů rozvoje přirozených potřeb dětí. Příklady typů her: seznamovací hry, senzomotorické, pohybové, míčové, kooperační, netradiční, týmové, úponové atd.

Cíl: Naplnění volnočasových aktivit, prostřednictvím sportovních aktivit udržet své zdraví v kondici.

TANEČNÍ KROUŽEK: Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky II. stupně školy s max. počtem 12 žáků. Budou nacvičovány tance různých stylů – disko, romské tance, free style, la style apod., s využitím hudby, mediálních nosičů, YouTube. Nácvik správného držení těla, estetično, styl, poslech hudby. Propojení módy s tancem. Zařazen taneční styl, dle požadavků žáků. Kroužek nabízí uvolnění, zábavu a osobní prožitky. 

Cíl: Smysluplné využití volného času, uvolnění, odbourávání stresu, zábava. Nácvik tanců na vystoupení a reprezentaci školy.

Pátek

MÍČOVKY II. Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky z II. stupně s max. počtem 15 žáků. V rámci kroužku si žák prostřednictvím tělovýchovných her upevní zdravý životní styl a sociální návyky.  Hra je společenská činnost skupinová vyžaduje minimálně jednoho a více hráčů. Při hodinách sportovních her je snaha o okrajové seznámení s principy základního tréninku. Držení těla, úroveň obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti a samozřejmě zažití základních tréninkových jednotek a jejich rozložení - (zahřátí, mobilizace, protažení statické dynamické, hlavní část, herní složka, kompenzace, zklidnění). Ovšem vše za pomocí využití herní „zábavné“ motivační formy. Využití herních forem je komplexní a různorodé a vychází ze základů rozvoje přirozených potřeb dětí. Příklady typů her: seznamovací hry, senzomotorické, pohybové, míčové, kooperační, netradiční, týmové, úponové atd.

Cíl: Naplnění volnočasových aktivit, prostřednictvím sportovních aktivit udržet své zdraví v kondici.

TANEČNÍ KROUŽEK I. Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky I. stupně školy s max. počtem12 žáků. Tance různých stylů – disco, romské tance, free style a další. Je zde zařazen taneční styl dle požadavků žáků. Kroužek se skládá z úvodních pohybových her, tance a zábavy, s využitím hudby, mediálních nosičů, You Tube aj. Je zaměřen na pohybové taneční návyky, osobní prožitky, a především radost z tance.  Žáci si prohloubí lásku k tanci, zábavě, pohybu. 

Cíl: Smysluplné využití volného času, propojení tance se zábavou, odbourání stresu, uvolnění. Nácvik tanců na vystoupení a reprezentaci školy.

nahoru