ŠKOLNÍ KLUB – KROUŽKY

Kroužky ve školním klubu a jejich charakteristika.
kroužky školního klubu.PNG

Pondělí

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK I. Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určený pro žáky I. stupně. Žáci se seznámí se základy softwaru, hardwaru a základy Wordu. Kroužek je zaměřen také na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a počítačových her. Max. kapacita 20 žáků.

Cíl: Poznání, naučení a ukotvení základů ICT techniky a počítačové gramotnosti, E-bezpečí na sociálních sítí, bezpečné prohlížení internetu a prevence kyberšikany.

TANEČNÍ KROUŽEK I. Šárka Pavelková

Charakteristika: Tance různých stylů (disco, romské, freestyle…) pro I. stupeň s max. počtem 10 žáků.

Cíl: Nácvik tance na vystoupení a reprezentace školy.

Úterý

KROUŽEK VAŘENÍ: Šárka Pavelková, Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Vaření zdravých a rychlých jídel, dodržování základních hygienických a kulturních návyků během přípravy a konzumace pokrmů. Určeno pro žáky I. – II. stupně s max. počtem 15 žáků I. st. a 20 žáků II. st.

Cíl: Naučit se pomáhat při vaření, znalost základních receptů, kultura stolování, seznámení se s různými kulturními recepty, využití získaných znalostí i v rodinném prostředí.

Středa

DIGI SHOP KROUŽEK   Šárka Pavelková

Charakteristika: Seznámení s programem malování a úprava fotek v aplikacích android, iOS na tel. (např. Snapseed, Snapchat atd.), jak se správně fotit (úhel, světlo, kompozice,), sociální sítě FB, IG. Seznámení s Instax foto. K dispozici vlastní digitální foťák Kodak s paměťovou kartou a Instax. Vhodné nosit vlastní mobil a určeno pro II. stupeň s max. počtem 25 žáků.

Cíl: naučit se fotit a pracovat se sociálními sítěmi, tvorba a úprava videí, E-bezpečí na sociálních sítí, bezpečné prohlížení internetu a prevence kyberšikany.

Požadavek: ICT technika, tablet

CAPELLA KROUŽEK Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky I. – II. stupně s max. počtem 15 žáků. Náplní tohoto kroužku je probudit v sobě hudební cítění, harmonii, emoce a radost z hudby pomocí hry na hudební nástroje (kytara, klávesy, bicí nástroje, žesťové nástroje atd.), zpěvu s reprodukovanou hudbou – YouTube, mediálních nosičích, či vlastní hrou na hudební nástroje za použití hudební techniky.

Cíl: Nahrát své vlastní CD, které obdrží každý účastník tohoto kroužku, vystoupení na akcích pořádaných školou.

Čtvrtek

KYTAROVÝ KROUŽEK Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určen jak pro začínající, tak pro pokročilé kytaristy z I. – II. stupně max. počtem 10 žáků. V rámci kroužku se žák naučí základní akordy, které mu postačí k doprovodu písní v základní stupnici, durové a molové modulaci.

Cíl: Být schopen doprovodit píseň pomocí nástroje při jakékoli události, vystoupení při školních besídkách.

TANEČNÍ KROUŽEK II.  Šárka Pavelková

Charakteristika: Tance různých stylů (disco, romské, freestyle…)) pro II. stupeň

Cíl: Nácvik tance na vystoupení a reprezentace školy.

Pátek

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK II. Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určený pro žáky II. stupně. Žáci se seznámí se základy softwaru, hardwaru, základy Wordu, Excelu, použití operačního systému (Windows, Linux, Mac).  Kroužek je zaměřen také na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a počítačových her. Max. kapacita 20 žáků.

Cíl: Poznání, naučení a ukotvení základů ICT techniky a počítačové gramotnosti., E-bezpečí na sociálních sítí, bezpečné prohlížení internetu a prevence kyberšikany.

VÝTVARNÝ KROUŽEK Šárka Pavelková

Charakteristika: Rukodělná výroba dárkových předmětů, výroba šperků, malování výkresů různou technikou atd., vhodné pro I. i II. stupeň.

Cíl: Rozvoj motoriky, inspirace.

nahoru