Nastavení cookies

Zástup kroužků v době nepřítomnosti

Organizační změny v zástupů kroužků:
Kroužky.png

ŠKOLNÍ KLUB – KROUŽKY

KROUŽKY ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Pondělí

 POČÍTAČOVÝ   Mgr. Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určený pro žáky I. – II. stupně školy. Žáci se seznámí se základy softwaru, hardwaru a základy Wordu. Kroužek je zaměřen také na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a počítačových her. Max. kapacita 20 žáků.

Cíl: Poznání, naučení a ukotvení základů ICT techniky a počítačové gramotnosti.

VÝTVARNÉ HRY Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Kroužek je určený pro žáky I. stupně školy, nabízí mnoho zajímavých a kreativních výtvarných her. Žáci se seznámi s různými výtvarnými technikami, ukázkami a nápady, které pak mohou dle individuální potřeby a schopnosti vyjádřit.  Max. kapacita 10 žáků.

Cíl: Rozvoj kompetencí žáků, pozorování, vnímání, paměť, představivost, fantazie, osvojování si získaných poznatků. Pracovní a herní výtvarná činnost. Prezentace výrobků.

 

Úterý

 VAŘENÍ Mgr. Bc. Milan Mašek, Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Vaření zdravých a rychlých jídel, dodržování základních hygienických a kulturních návyků během přípravy a konzumace pokrmů. Určeno pro žáky I. – II. stupně s max. počtem 15 žáků I. st. a 20 žáků II. st.

Cíl: Naučit se pomáhat při vaření, znalost základních receptů, kultura stolování, seznámení se s různými kulturními recepty, využití získaných znalostí i v rodinném prostředí.

Středa

TANEČNÍ KROUŽEK  Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky II. stupně školy s max. počtem 12 žáků. Budou nacvičovány tance různých stylů – disko, romské tance, free style, la style apod. s využitím hudby, mediálních nosičů, You -Tube. Nácvik správného držení těla, propojení módy s tancem. Zařazen taneční styl, dle požadavků žáků. Kroužek nabízí uvolnění, zábavu a osobní prožitky. 

Cíl: Smysluplné využití volného času, uvolnění, odbourávání stresu, zábava. Nácvik tanců na vystoupení a reprezentaci školy.

Čtvrtek

KUCHAŘÍCI     Mgr. Bc. Milan Mašek, Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika:    Kroužek je určen pro žáky I. stupně s max. počtem 15 žáků.

Kroužek je zaměřen na zdravý životní styl, výrobu studené kuchyně, zeleninových salátů, pomazánek, studených dortů aj. pokrmů. Zároveň se budeme věnovat kulturnímu stolování a dekoraci.

Cíl: Naplnění volného času, radost ze společného vaření.  Udržet své zdraví v kondici.

Pátek

FOTBAL    Mgr. Bc. Milan Mašek

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky z II. stupně s max. počtem 15 žáků. V rámci kroužku si žák prostřednictvím tělovýchovných her upevní zdravý životní styl a sociální návyky.  Hra je společenská činnost skupinová, která vyžaduje minimálně jednoho a více hráčů. Při hodinách sportovních her je snaha o okrajové seznámení s principy základního tréninku. Držení těla, úroveň obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti a samozřejmě zažití základních tréninkových jednotek a jejich rozložení - (zahřátí, mobilizace, protažení statické dynamické, hlavní část, herní složka, kompenzace, zklidnění). Ovšem vše za podmínek využití herní „zábavné“ motivační formy. Využití herních forem je komplexní a různorodé a vychází ze základů rozvoje přirozených potřeb dětí. Příklady typů her: seznamovací hry, senzomotorické, pohybové, míčové, kooperační, netradiční, týmové, úponové atd.

Cíl: Naplnění volnočasových aktivit, prostřednictvím sportovních aktivit udržet své zdraví v kondici.

   ŠIKULKY    Šárka Pavelková, DiS.

Charakteristika: Kroužek je určen pro žáky I. – II. stupně, nabízí zajímavé možnosti rukodělné tvorby, od módních doplňků vlastnoruční výroby (ozdoby do vlasů, náramky aj.) až po výrobky, které mohou využít v kroužku vaření.   

Cíl:  Rozvoj osobních schopností a dovedností. Naplnění volného času a radost ze společné tvořivé práce.

nahoru