Nastavení cookies

DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

S dětmi pracuje Bc. Kateřina Haláčková a Bc. Nikola Antesová

Zazvoní zvonek a od osmi hodin nám začíná vyučování. Všichni si s paní učitelkou sedneme na zem do kruhu a povídáme si o tom co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého. Naše paní učitelka nám pomáhá při LOGO-chvilce uvolňovat pusinku, aby se nám lépe mluvilo. Před grafomotorikou MAXÍK si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. To je jako bychom se už učili psát, ale na to si musíme ještě počkat do 1. třídy.

CRRRR! Zvoní zvonek a jsou tu přestávky! Na ty se moc těšíme. Můžeme si dát svačinu nebo si hrát a dělat ve třídě co se nám líbí. Hračky ve třídě máme, ale můžeme si přinést své vlastní z domova. Z velkých kostek stavíme domečky, obchody a rakety. Rádi si zahrajeme i společenské hry. A zase zpět do vyučování.

Každou hodinu máme jinou. Poznáváme okolní svět – přírodu, přírodní a technické jevy přímým pozorováním nebo sledováním dětské filmové encyklopedie. Při jazykových a řečových činnostech se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky. Nejvíc nás baví obrázkové čtení. To si s paní učitelkou už dokážeme na interaktivní tabuli přečíst pohádku. Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou. Nejvíc nás baví doplňování úkolů v pracovním sešitě. Jsou tam hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky. Jsme třída pilných malířů – kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku. Rádi odpočíváme, to si pak usteleme na koberec svůj polštářek a posloucháme paní učitelku, která nám čte pohádky a příběhy na pokračování. Dvakrát týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny, tam se nám líbí hlavně v zimě. Když svítí sluníčko utíkáme na tělocvik na školní hřiště, kde je spousta místa pro naše hry! Máme tam báječné průlezky, hrajeme fotbal a vybíjenou. Jsme rádi, když tam můžeme zůstat i poslední hodinu, ale někdy se vydáme na průzkum okolí.  Při procházkách Kunčičkami obdivujeme její krásu a historii. Rádi si také zajedeme do knihovny. Fotografie našich zážitků naleznete ve fotogalerii. Po obědě si v družině můžeme hrát nebo být venku, než si pro nás přijdou rodiče.

  • 07:40 – 07:55 – scházíme se ve třídě
  • 08:00 – 08:45 – komunitní kruh – rozhovor, LOGO-chvilka, motorická a grafomotorická cvičení MAXÍK
  • 08:55 – 10:40 – řízené činnosti – jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
  • 10:40 – 11:40 – pobyt venku
  • 11:40 – 17:00 – školní družina – oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku
nahoru