Nastavení cookies

Bakaláři – žákovská knížka

Přihlášení zde:

Vstup do bakaláře

Informace pro rodiče – systém Bakalář

Informace pro rodiče (návod na přihlášení).

Elektronická žákovská knížka je spuštěna od  školního roku 2020/2021 ve zkušebním provozu = učitelé i rodiče budou psát všechna důležitá sdělení paralelně (jak do papírové ŽK, tak do Bakaláře). Toto opatření je dočasné z důvodu zaběhnutí provozu systému u rodičů i ve škole.

Děkujeme

Stručný návod zde: 

Přihlášení rodičů

 1. přihlašovací údaje předala škola

Přihlášení žáků

 1. pro 1. až 9. třídu je přihlašovací jméno: jmeno.prijmeni, heslo Vám předá na vyžádání třídní vyučující

Všichni uživatelé si nemohou změnit heslo.  

Systém Bakalář

 1. Klasifikace – průběžná klasifikace = známky z předmětů (váha známek 1 až 10, nejvyšší váha je 10, což může být např. písemná práce)
 2. Výuka – rozvrh a suplování = rozvrh Vašeho dítěte, změny v rozvrhu
 3. Komens – komunikace se školou (nejčastěji učitelé)
 • obecná zpráva (např. žádost o schůzku, informace pro učitele)
 • omluvenka = omlouvání absence (např. nemoc, lékař)

Více sourozenců = propojení účtů (verze na PC v prohlížeči)

 • NASTAVENÍ > PROPOJENÍ ÚČTŮ > vložit přihlašovací údaje druhého dítěte
 • propojit účty
 • aktivní ikona v záhlaví obrazovky umožní přepínání mezi účty

Mobilní aplikace

 • stáhněte si mobilní aplikaci  Bakaláři online na google play
 • vložit přihlašovací údaje – upozorňujeme, že mobilní aplikace si pamatuje uložené přihlašovací údaje 14 dní, po nich se musíte znovu přihlásit, je to z bezpečnostních důvodů, proto nevyhazujte přihlašovací údaje
 • v případě, že se Vám nejde přihlásit, ověřte, jestli se přihlásíte na PC (pokud ano, je pravděpodobné, že systém ještě není plně synchronizovaný a Vaše přihlášení proběhne úspěšně o něco později)
 • v případě více dětí ve škole se přihlaste a odhlaste jedním dítětem, následně druhým > následně by se v aplikaci mělo v záhlaví objevit ÚČTY > PŘIDAT NOVÝ PROFIL > vložíte opětovně všechny údaje (včetně adresy) za každé dítě zvlášť > při úspěšném zadání můžete po spuštění aplikace přepínat mezi účty (sourozenci), pro opuštění účtu je nutné stisknout ODHLÁSIT

V případě dotazů se neváhejte obrátit na školu. Jsme Vám k dispozici a děkujeme za spolupráci. 

Vystrizek-296x300.png
Vystrizek-2-300x221.png

Návod k přihlášení do systému Bakaláři elektronická žákovská knížka

nahoru