Nastavení cookies

Platby školní družiny

Úplata ve školní družině

150.- Kč za každý měsíc

Z důvodu zrušení možnosti osvobození od úplaty za školské služby ve školní družině platí za školní družinu všichni žáci. Směrnice k úplatě je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Ředitel školy může osvobodit od úplaty pouze ve zvlášť tíživé životní situaci, a to na základě podané žádosti.

nahoru