Nastavení cookies
Ředitelské volno
publikováno: 20.01.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

pátek 21.1.2022 a pondělí 24.1.2022

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

 

Testování ve školách od 17.1.2022
publikováno: 14.01.2022

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 17. ledna se vracíme k pouze jednomu testování týdně (až do odvolání povinného testování).
Testování podstupují všichni žáci i zaměstnanci.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Pokud žákovi vyjde Ag test pozitivní, bude odveden do izolační místnosti a musí opustit školu. Zbytek otestované třídy pokračuje ve výuce – bez roušek.
Karanténa se zkracuje na 5 dní – tu však řeší Krajská hygienická stanice a nařizuje ji individuálně dle konkrétního případu.

Děkujeme za pochopení

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH OD 3.1.2022 - 16.1.2022
publikováno: 30.12.2021

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 , a to že o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

  •  nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  •   v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.
MŠMT.png
4.A distanční výuka
publikováno: 05.12.2021

Vážení rodiče, 

od 6.12.-17.12.2021 má třída 4.A - třída p.uč. Svobodové Jany distanční výuku. 

Každý zákonný zástupce bude kontaktovaný třídní učitelkou.  Výuka bude probíhat nejen online na facebooku Třídní Jana Svobodová, ale i formou asynchronní (rozdávání pracovních listů) v dohodnutý čas pondělí 6.12. v 8.30 hodin a 13.12.2021 v 8.30 h. V případě nejasností, dalších informací se můžete obrátit na třídní učitelku.  

Připomínáme, že i tato výuka je povinná. 

                                                                                      Děkujeme za spolupráci

                                                                                       Vedení školy

                                                                                      

                                                                                     

Hybridní výuka od 6.12.-18.12.2021
publikováno: 03.12.2021

Milí rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o hybridním způsoby výuky. Takováto výuka bude probíhat od 6.12-18.12.2021.

Výuka ve třídách ovlivněných karanténními opatřeními:

1. Je-li ve třídě nadpoloviční většina žáků dané třídy, učíme pouze prezenčně.

2. Je-li ve třídě méně žáků než polovina, probíhá hybridní výuka. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě, se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes messenger třídy.

3. Je-li celá třída v karanténě, učí se pouze distančně přes messenger.

O konkrétním typu výuky rozhodne vedení školy podle počtu žáků v karanténě v daný den. Rozhodnutí bude rozesláno na školní www- facebook stránky školy a dané třídy.

Při distančním vzdělávání probíhá výuka dle školního rozvrhu, distančně se neučí pouze výchovy: TV, HV, PČ, VV, INF. Tyto předměty budou probíhat formou výzev pro žáky.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné a vede se o něm docházka. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Mgr. Čertanova Natalija

ředitelka školy

Testování žáků ve školách od 6.12.2021
publikováno: 01.12.2021

Pravidla a doporučení

Plošné testování žáků opět probíhá v celé ČR.

Testování proběhne 6. prosince a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne).

Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

(s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení)

Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje
publikováno: 14.11.2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci - pro Vaši informaci - Civid ve školách a kdo o čem rozhoduje. Informace jsou dostupné také zde: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/
Testování žáků ve školách 22.11.a 29.11.
publikováno: 14.11.2021

Vážení rodiče,

dne 15. 11. 2021 se žáci netestují.
Dle schválení vlády proběhne testování žáků základních a středních škol Ag testy v celé ČR ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Žáci 0. – 9. ročníku na začátku první vyučovací hodiny se budou testovat. V případě pozitivního testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, který si jej odvede a zajistí kontrolní PCR test.

                                                                                                                         Vedení školy

Netradiční třídní schůzky dne 11.11.2021
publikováno: 05.11.2021

Zveme Vás na netradiční třídní schůzky, které se konají dne 11.11.2021 od 15.00 -16.30 hodin v tělocvičně školy. 

Bližší informace ve vytvořené pozvánce. 

                                                                                          Těšíme se na Vás

                                                                                          Vedení a celý kolektiv školy

Pozvánka na web, fb TS.PNG
Rozvrh hodin pro 2. stupeň distanční výuka
publikováno: 31.10.2021

Pro žáky 2. stupně je vytvořený rozvrh hodin pro distanční výuky v době od 1.11.-5.11.2021. Připomínáme, že výuka je povinná pro všechny žáky 2. stupně.

 

                                                                                                        Vedení školy

1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru