Nastavení cookies
PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

PPP poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „ Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.

Více informací na www.ppp-ostrava.cz

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU

MÁTE POCIT, ŽE NEZVLÁDÁTE SVÉ DĚTI ?

MÁTE STAROSTI S JEJICH VÝCHOVOU ?

Můžete se obrátit na Krizové centrum pro děti a rodinu,

které nabízí možnost zúčastnit se rodičovských skupin.

Více informací a kontakty najdete na Krizové centrum

nahoru