Z důvodů nařízení MŠMT se mimoškolní činnosti pozastavují - protiepidemiologická nařízení.
nahoru