Nastavení cookies
Hybridní výuka od 6.12.-18.12.2021
publikováno: 03.12.2021

Milí rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o hybridním způsoby výuky. Takováto výuka bude probíhat od 6.12-18.12.2021.

Výuka ve třídách ovlivněných karanténními opatřeními:

1. Je-li ve třídě nadpoloviční většina žáků dané třídy, učíme pouze prezenčně.

2. Je-li ve třídě méně žáků než polovina, probíhá hybridní výuka. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě, se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes messenger třídy.

3. Je-li celá třída v karanténě, učí se pouze distančně přes messenger.

O konkrétním typu výuky rozhodne vedení školy podle počtu žáků v karanténě v daný den. Rozhodnutí bude rozesláno na školní www- facebook stránky školy a dané třídy.

Při distančním vzdělávání probíhá výuka dle školního rozvrhu, distančně se neučí pouze výchovy: TV, HV, PČ, VV, INF. Tyto předměty budou probíhat formou výzev pro žáky.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné a vede se o něm docházka. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Mgr. Čertanova Natalija

ředitelka školy

___________________________

Co je hybridní výuka?

Jednu skupinu máme ve třídě a druhou skupinu máme na dálku doma.

Jak to vypadá hybridní výuka?

Učitel vede výuku ve třídě a tu přenáší k žákům doma. Učitel učí, jak je zvyklý, pomocí digitálních nástrojů vykládá, zadává cvičení, organizuje skupinovou práci, ověřuje znalosti. A to zároveň se žáky ve třídě i těmi doma.

Karanténa se tedy týká jen těch, kteří obdrželi informaci od školy a zároveň je kontaktovala (bude kontaktovat) hygiena. V této době bude tedy ve výše uvedených ročnících probíhat tzv. hybridní výuka, tzn. výuka pro žáky ve škole prezenčně a pro žáky doma distančně, a to jak formou synchronní (tzv. vysílání – připojení se do probíhající hodiny), tak i asynchronně (úkoly pro samostudium, které budou zveřejněni v messengeru třídy, nebo po domluvě s třídním učitelem v čištěné podobě )

Od 6.12.- 18.12. bude zahájená hybridní výuka pro třídy - 1. A, 2.A. ,5.A, 5.B , 6.A, 7.A, 7.B, 8.A

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd- hybridní výuka

nahoru