Nastavení cookies
Zápis pro cizince - ukrajinské děti - školní rok 2022/2023 dne 20.6. a 21.6.2022
publikováno: 03.05.2022
PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ PODANÝCH V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU MIMO ZÁPIS NEBO PO TERMÍNU ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU PRO CIZINCE Všechna níže uvedená pravidla se týkají přijímání ke vzdělávání do mateřských škol a základních škol, které mají stanoven spádový obvod, v období mimo zvláštní zápis dětí/žáků cizinců, tedy v době mimo 1. 6. – 15. 7. 2022 podle §2 odstavce (5) tohoto zákona k základnímu vzdělávání ve všech ročnících v průběhu tohoto školního roku k základnímu vzdělávání ve 2. a vyšším ročníku od 1. 9. 2022, a to i pokud jsou žádosti podány v termínu zápisu cizinců podle tohoto zákona, tj. i v období 1. 6. – 15. 7. 2022 žádostí o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2022 podaných po termínu zápisu cizinců podle tohoto zákon Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2022 před termínem zvláštního zápisu, jedná se o předčasné podání a ředitel školy ji zahrne až do zápisu konaného v době od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2022 po termínu zvláštního zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit. Při přijímání cizinců do vyšších ročníků ZŠ se nejedná o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí ke vzdělávání analogicky s § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona.
stažený soubor.png
nahoru