Organizace výuky od 17.5.2021
publikováno: 12.05.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, a to s účinností od 17. 5. 2021. Dochází ke změně v provozu naší školy, a to následovně:

-        od uvedeného data bude osobní přítomnost žáků pouze 1. stupně bez rotací,

-        rotace tříd 2. stupně dále pokračuje až do odvolání,

-        ve školních družinách dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost

         homogenních oddělení a skupin

PŘEHLEDNĚ ZDE:

V  týdnu od 17. května 2021  do školy chodí prezenčně (do školy):

 • Přípravná třída, 1.A, 2.A,3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  •  6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost zakrývat dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole (respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku). Nadále bude dbáno na zvýšená hygienická opatření. Nadále je zakázán zpěv. Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo.

Od 3.5. jsou nově žákům na prezenční výuce povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). Ve třídách se bude často a intenzivně větrat. Prosíme rodiče, aby v souvislosti s výše uvedenými opatřeními děti do školy vybavili vhodným oblečením (včetně oblečení na sportovní činnosti venku) a ochrannými pomůckami.

Provoz školní družiny je od 17. května v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v přípravné škole).

Testování žáků

Z rozhodnutí vlády je přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nemusí podstupovat při nástupu do školy testování. Potvrzení o prodělání onemocnění prosíme doložit třídnímu učiteli.

Testování bude probíhat v kmenových učebnách certifikovanými testy:

1. stupeň se bude testovat pouze 1x týdně (v pondělí) - ve třídách,

2. stupeň 2x týdně (pondělí, čvrtek) na začátku vyučování za dohledu pedagogického pracovníka v kmenových třídách. Případně první den příchodu žáka do školy.

Zdůrazňujeme :

 • Pondělí – pozitivně testovaný žák – odchází domů, zbytek třídy pokračuje ve výuce
 • Čtvrtek – pozitivní test alespoň jednoho žáka – domů odchází celá třída, čeká se na potvrzující výsledek PCR – testu pozitivně testovaného žáka

Organizace následného odchodu žáků po pozitivním výsledku testu:

 • Učitel informuje rodiče a žák odchází ze školy (v doprovodu rodičů nebo samostatně – po předem předloženém potvrzení)

Potvrzení rodičů o převzetí odpovědnosti za své dítě při odchodu ze školy po provedeném antigenním testování dítěte s pozitivním výsledkem:

Po ukončení testování bude moje dítě …………………………………., v případě pozitivního výsledku testu odcházet samostatně ze školy domů. Potvrzuji svým podpisem, že v této době přebírám za své dítě plnou právní odpovědnost.

…………………………………..
Podpis rodičů

Pro snížení rizika přenosu nákazy žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky Covid – 19:

 • Zvýšená teplota
 • Suchý kašel
 • Dušnost
 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • Ztráta čichu a chuti
 • Bolest v krku
 • Bolest svalů a kloubů
 • Rýma / ucpaný nos
 • Bolest hlavy

Organizace vstupu žáků do školy:

 • Nástup do školy – žáci přípravné třídy, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 7.A, 7.B
 • Ranní vstup do školy – rozdělení v následující tabulce:
Vstup  u šatny                                        Vchod družiny                                      Hlavní vchod  
07:30 hod – třída 1.A                               07:40 hod - přípravná třída                     7.40 hod - 7.A  
07:35 hod – třída 2.A                                                                                               7:45 hod - 7.B  

07:40 hod – třída 3. A

07:45 hod - třída 4.A

07:50 hod - třída 4..B

07:55 hod - třída 5.A

 
 • Žáci vyčkávají  před vstupem do školní budovy – vchod šatny , na určeném stanovišti své třídy.
 • Do budovy školy je hromadně odvede vyučující dle rozpisu.
 • V případě, že žák přijde později (mimo uvedený čas vstupu), vyčká na určeném stanovišti do 8:00, kdy ho vyzvedne pracovník školy.


Školní jídelna:

Stravování ve školní jídelně je zajištěno standardním způsobem za dodržování předepsaných hygienických opatření.Oběd ve školní jídelně mají žáci automaticky přihlášen v době prezenční výuky, v době (týdnu) distanční výuky je automaticky žákům oběd odhlášen. Případné změny v objednávce obědů si řeší zákonní zástupci individuálně. 

Z hygienických důvodů jsme museli přistoupit k stanovení pevného harmonogramu odchodu žáků na oběd, který je k dispozici ZDE. Je nezbytně nutné, aby všichni vyučující, kteří odvádějí žáky na oběd, bezpodmínečně dodržovali časy odchodů uvedené v tabulce pro jednotlivé dny a třídy. V některých třídách tak dochází buď ke zrušení, anebo zkrácení poslední vyučovací hodiny. Z toho vyplývá, že žáci, kterým byla zrušena nebo zkrácena výuka, mohou školu opustit i před koncem oficiální doby ukončení vyučování uvedeného v rozvrhu.

Děkujeme.

nahoru