Organizace výuky od 10.5.2021
publikováno: 03.05.2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 10.5.2021 vrací k prezenční výuce rotačním způsobem také 2.stupeň. Výuka všech tříd bude probíhat dle rozvrhu hodin.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a do školní jídelny se bude organizovat tak, aby k potkávání jednotlivých tříd nedocházelo (viz níže – tabulky).

 • Týden od 10.5.2021
  • Přípravná třída, 1.A, 2.A, 4.B, 6.A, 8.A, 9.A = prezenčně = ve škole
  •  3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = distančně= doma
 • Týden od 17.5. 2021:
  • Přípravná třída, 3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 7.B = prezenčně  - ve škole
  • 1.A, 2.A,4.B, 6.A, 8.A, 9.A = distančně = doma

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost zakrývat dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole (respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku). Nadále bude dbáno na zvýšená hygienická opatření. Nadále je zakázán zpěv. Od 3.5. jsou nově žákům na prezenční výuce povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). Ve třídách se bude často a intenzivně větrat. Prosíme rodiče, aby v souvislosti s výše uvedenými opatřeními děti do školy vybavili vhodným oblečením (včetně oblečení na sportovní činnosti venku) a ochrannými pomůckami.

Školní družina bude probíhat odděleně po třídách. Jednotlivé třídy se tedy nebudou mísit. 

Testování žáků

Z rozhodnutí vlády je přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nemusí podstupovat při nástupu do školy testování. Potvrzení o prodělání onemocnění prosíme doložit třídnímu učiteli.

Testování bude probíhat v kmenových učebnách certifikovanými testy:

1. stupeň se bude testovat pouze 1x týdně (v pondělí) - v tělocvičně školy, 2. stupeň 2x týdně (pondělí, čvrtek) na začátku vyučování za dohledu pedagogického pracovníka v kmenových třídách. Případně první den příchodu žáka do školy.

Zdůrazňujeme :

 • Pondělí – pozitivně testovaný žák – odchází domů, zbytek třídy pokračuje ve výuce
 • Čtvrtek – pozitivní test alespoň jednoho žáka – domů odchází celá třída, čeká se na potvrzující výsledek PCR – testu pozitivně testovaného žáka

Organizace následného odchodu žáků po pozitivním výsledku testu:

 • Učitel informuje rodiče a žák odchází ze školy (v doprovodu rodičů nebo samostatně – po předem předloženém potvrzení)

Potvrzení rodičů o převzetí odpovědnosti za své dítě při odchodu ze školy po provedeném antigenním testování dítěte s pozitivním výsledkem:

Po ukončení testování bude moje dítě …………………………………., v případě pozitivního výsledku testu odcházet samostatně ze školy domů. Potvrzuji svým podpisem, že v této době přebírám za své dítě plnou právní odpovědnost.

…………………………………..
Podpis rodičů

Pro snížení rizika přenosu nákazy žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky Covid – 19:

 • Zvýšená teplota
 • Suchý kašel
 • Dušnost
 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • Ztráta čichu a chuti
 • Bolest v krku
 • Bolest svalů a kloubů
 • Rýma / ucpaný nos
 • Bolest hlavy

Organizace vstupu žáků do školy:

 • Nástup do školy – žáci přípravné třídy, 1.A a 2. A třídy
 • Ranní vstup do školy – rozdělení v následující tabulce:
Vstup  u šatny                                        Vchod družiny                      
07:30 hod – třída 1.A                               07:40 hod - přípravná třída  
07:35 hod – třída 2.A  

07:40 hod – třída 4. B

07:45 hod - třída 6.A

07:50 hod - třída 8.A

07:55 hod - třída 9.A

 
 • Žáci vyčkávají  před vstupem do školní budovy – vchod šatny , na určeném stanovišti své třídy.
 • Do budovy školy je hromadně odvede vyučující dle rozpisu.
 • V případě, že žák přijde později (mimo uvedený čas vstupu), vyčká na určeném stanovišti do 8:00, kdy ho vyzvedne pracovník školy.


Školní jídelna:

Oběd ve školní jídelně mají žáci automaticky přihlášen v době prezenční výuky, v době (týdnu) distanční výuky je automaticky žákům oběd odhlášen. Případné změny v objednávce obědů si řeší zákonní zástupci individuálně.  Děkujeme.

 

nahoru