Nastavení cookies
4.A distanční výuka
publikováno: 05.12.2021

Vážení rodiče, 

od 6.12.-17.12.2021 má třída 4.A - třída p.uč. Svobodové Jany distanční výuku. 

Každý zákonný zástupce bude kontaktovaný třídní učitelkou.  Výuka bude probíhat nejen online na facebooku Třídní Jana Svobodová, ale i formou asynchronní (rozdávání pracovních listů) v dohodnutý čas pondělí 6.12. v 8.30 hodin a 13.12.2021 v 8.30 h. V případě nejasností, dalších informací se můžete obrátit na třídní učitelku.  

Připomínáme, že i tato výuka je povinná. 

                                                                                      Děkujeme za spolupráci

                                                                                       Vedení školy

                                                                                      

                                                                                     

Hybridní výuka od 6.12.-18.12.2021
publikováno: 03.12.2021

Milí rodiče, zákonní zástupci, rádi bychom Vás informovali o hybridním způsoby výuky. Takováto výuka bude probíhat od 6.12-18.12.2021.

Výuka ve třídách ovlivněných karanténními opatřeními:

1. Je-li ve třídě nadpoloviční většina žáků dané třídy, učíme pouze prezenčně.

2. Je-li ve třídě méně žáků než polovina, probíhá hybridní výuka. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě, se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes messenger třídy.

3. Je-li celá třída v karanténě, učí se pouze distančně přes messenger.

O konkrétním typu výuky rozhodne vedení školy podle počtu žáků v karanténě v daný den. Rozhodnutí bude rozesláno na školní www- facebook stránky školy a dané třídy.

Při distančním vzdělávání probíhá výuka dle školního rozvrhu, distančně se neučí pouze výchovy: TV, HV, PČ, VV, INF. Tyto předměty budou probíhat formou výzev pro žáky.

Distanční i hybridní vzdělávání je povinné a vede se o něm docházka. Nepřítomnost musí být řádně omluvena.

Mgr. Čertanova Natalija

ředitelka školy

Testování žáků ve školách od 6.12.2021
publikováno: 01.12.2021

Pravidla a doporučení

Plošné testování žáků opět probíhá v celé ČR.

Testování proběhne 6. prosince a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne).

Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

(s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení)

Covid ve školách - kdo o čem rozhoduje
publikováno: 14.11.2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci - pro Vaši informaci - Civid ve školách a kdo o čem rozhoduje. Informace jsou dostupné také zde: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/
Testování žáků ve školách 22.11.a 29.11.
publikováno: 14.11.2021

Vážení rodiče,

dne 15. 11. 2021 se žáci netestují.
Dle schválení vlády proběhne testování žáků základních a středních škol Ag testy v celé ČR ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Žáci 0. – 9. ročníku na začátku první vyučovací hodiny se budou testovat. V případě pozitivního testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, který si jej odvede a zajistí kontrolní PCR test.

                                                                                                                         Vedení školy

Netradiční třídní schůzky dne 11.11.2021
publikováno: 05.11.2021

Zveme Vás na netradiční třídní schůzky, které se konají dne 11.11.2021 od 15.00 -16.30 hodin v tělocvičně školy. 

Bližší informace ve vytvořené pozvánce. 

                                                                                          Těšíme se na Vás

                                                                                          Vedení a celý kolektiv školy

Pozvánka na web, fb TS.PNG
Rozvrh hodin pro 2. stupeň distanční výuka
publikováno: 31.10.2021

Pro žáky 2. stupně je vytvořený rozvrh hodin pro distanční výuky v době od 1.11.-5.11.2021. Připomínáme, že výuka je povinná pro všechny žáky 2. stupně.

 

                                                                                                        Vedení školy

Preventivní testování 1.11. a 8.11.2021
publikováno: 27.10.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne 1. a 8. 11. 2021 preventivní testování žáků na COVID19. Testování bude probíhat obdobně jako v září. Budeme používat opět antigenní testy tak, jako v předchozím období. 

Žáci se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny.

Připomínáme, že je povinnost nosit ve společných prostorách ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).

Testovat se nebudou děti očkované a ty, které prodělaly nemoc v posledních 180 dnech.

Test ve škole nebudou muset podstoupit rovněž děti, které přinesou potvrzení o negativním výsledku antigenního příp. PCR testu z oficiálního testovacího místa. Antigenní test má platnost 24 hodin, PCR test pak 72 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu nemůže být nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce. Pokud nebude dítě přítomno ve škole v době testování, musí absolvovat test neprodleně po nástupu do školy. Test nebude muset podstoupit ve výše uvedených případech.

Karanténa - II. stupeň základní školy
publikováno: 26.10.2021

Informujeme Vás, že žáci 6. – 9. ročníků se dostali do kontaktu s vyučujícími, kteří mají onemocnění COVID-19. Všichni žáci těchto ročníků mají od 26.10.2021 - 5.11.2021 nařízenou karanténu Krajskou hygienickou stanicí.         

Z těchto důvodů vyhlašujeme od 1.11. - 5.11.2021 distanční výuku pro žáky II. stupně základní školy. Ve spojení s Vámi budou třídní učitelé.

Nástup zpět do školy k prezenční výuce je 8.11.2021.

                                                                                                                             Vedení školy 

Ředitelské volno 26.10.2021
publikováno: 25.10.2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

úterý 26.10.2021

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru