Nastavení cookies
Zápis pro cizince - ukrajinské děti - školní rok 2022/2023 dne 20.6. a 21.6.2022
publikováno: 03.05.2022

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – u nás ve škole bude  20.6. a 21.6.2022 - 13.00 - 15.30 h

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у нашій школі буде 20.6. a 21.6.2022р - 13.00 - 15.30 h.

stažený soubor.png
Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy školní rok 2022/2023
publikováno: 02.05.2022

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.

zveřejňuje výsledky přijímacího řízení žáků 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Seznam obsahuje číselné kódy, který každý zákonný zástupce obdržel. Ke stažení viz níže

Výsledky přijímacího řízení do přípravné třídy ve školním roce 2022/2023
publikováno: 02.05.2022

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.  

zveřejňuje výsledky přijímacího řízení přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Seznam obsahuje číselné kódy, které dostal každý zákonný zástupce při zápisu.

Ke stažení viz níže.

Zápis do 1. třídy a přípravné třídy - školní rok 2022/2023
publikováno: 23.03.2022

Vážení rodiče, 

zápis proběhne dle předpisů za přítomnosti dětí v termínu od:

 6. a 7. duben 2022 od 12:00 do 17:00 v oba dny.

Otevíráme jednu přípravnou třídu v počtu 15 dětí a dvě první třídy v počtu 60 dětí. 

Zápis do 1. třídy je určen pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zápis do přípravné třídy je určen pro děti narozené od 1.9.2016 – 31.8.2017

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY NEBO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:  

Zápis fyzicky proběhne ve dnech 6. 4.-7.4.2022 od 12:00-17:00 hod  Do školy se dostaví zákonný zástupce žáka s potřebnými doklady (OP, rodný list dítěte, popř. rozsudek jménem republiky při svěření dítěte do péče)

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí.

Více informací naleznete https://www.zsskrobalkova.cz/zapis-do-1-tridy

a do přípravné třídy zde: https://www.zsskrobalkova.cz/zapis-do-pripravne-tridy

 

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.



ZÁPIS 2022_2023.PNG
Tvořivé dílničky 29.3.2022
publikováno: 22.03.2022

Zápisy do 1. tříd se blíží a proto si Vás dovolujeme pozvat na přípravné setkání nejen s paní učitelkou, ale hlavně pro všechny budoucí prvňáčky a předškoláčky, kterté rádi uvítáme na naší škole. 

                                         Srdečně Vás všechny zveme

                                            

Pozvánka na tvořivé dílničky
Dotazník - Jak se žije v naší škole
publikováno: 21.03.2022

Vážení rodiče,

zájmem městského obvodu Slezská Ostrava je zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání žáků a práci jejich pedagogů v jednotlivých mateřských a základních školách. Z tohoto důvodu byl zpracován dotazník s názvem „Jak se nám žije v naší škole". Budeme rádi, pokud se s námi v dotazníku podělíte o své názory a vyjádříte své podněty k atmosféře a kvalitě výuky ve školách městského obvodu Slezská Ostrava. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Zapojit se do něj mohou žáci druhého stupně ZŠ, pedagogové, odborní pracovníci škol i rodiče dětí a žáků slezskoostravských škol.

V této souvislosti vás chceme požádat o vyplnění krátkého dotazníku do 30. 4. 2022 na tomto odkazu: https://forms.office.com/r/7iskNNvHaM

Věříme, že vaše aktivní zapojení do dotazníkového šetření bude sloužit k zajištění kvalitního vzdělávání, vytvoření dobré atmosféry a zajištění příjemného prostředí škol městského obvodu Slezská Ostrava.

Předem děkujeme za vaše názory a za váš čas při vyplňování dotazníku.

 

Ing. Roman Goryczka v.r.

místostarosta

Testování ve školách od 31.1.2022 a 15.2.2022
publikováno: 28.01.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:

 

Ředitelské volno
publikováno: 20.01.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z organizačních důvodů - volný den v termínu:

pátek 21.1.2022 a pondělí 24.1.2022

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

                                                                                                       Děkujeme za pochopení.

Mgr. Natalija Čertanova 

ředitelka školy

 

Testování ve školách od 17.1.2022
publikováno: 14.01.2022

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 17. ledna se vracíme k pouze jednomu testování týdně (až do odvolání povinného testování).
Testování podstupují všichni žáci i zaměstnanci.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Pokud žákovi vyjde Ag test pozitivní, bude odveden do izolační místnosti a musí opustit školu. Zbytek otestované třídy pokračuje ve výuce – bez roušek.
Karanténa se zkracuje na 5 dní – tu však řeší Krajská hygienická stanice a nařizuje ji individuálně dle konkrétního případu.

Děkujeme za pochopení

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH OD 3.1.2022 - 16.1.2022
publikováno: 30.12.2021

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 , a to že o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

  •  nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  •   v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.
MŠMT.png
1-10 | 11-20 | 21-30 | Vše
nahoru